นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงานปีใหม่สากล ทุกชนเผ่า ชาวแม่ฮ่องสอน ปี 2561 เพื่อเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ การแสดงของนักเรียน และศิลปิน ณ.บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา