นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ปีการศึกษา 2560 ณ.โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน