เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ.บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนอ่านสารนายกรัฐมนตรีและกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา