เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชนร่วมต้อนรับ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ณ.หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอน ในพระอุปถัมภ์ฯ