ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครองและนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเยี่ยมเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายสมบูรณ์ ใจเย็น ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและคณะ ให้การต้อนรับ