นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมให้กำลังใจแกนนำสุขภาพชุมชนเมือง ในกิจกรรมโครงการอบรมแกนนำสุขภาชุมชนเมือง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ.อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมี นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้