โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล3 แผนกประถมศึกษา) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Mini EPS (Mini English Special Program) ปีการศึกษา 2561

ติดต่อรับ -ยื่นใบสมัคร (ผู้ปกครองยื่นด้วยตนเอง) ตั้งเเต่วันที่ 1กุมภาพันธ์ - 2มีนาคม 2561 ณ.ห้องธุรการ อาคาร 1 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ในวันเวลาราชการ