วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมโครงการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาการเมืองภาคการเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน(เวทีสภาพลเมือง/สภาชาติพันธุ์) ณ.อาคารสักทองศูนย์ไทใหญ่ศึกษา