เมื่อวันที่ 12กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมานายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและศูนย์ประสานงานพิพิธภัณฑ์มีชีวิตฯเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ณ.พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน