เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท โดยสามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมไฟล์คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น ความยาว 3-5 นาที พร้อมภาพถ่าย รูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิดและขั้นตอนการจัดทำผลงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 
ช่องทางที่ 1 ส่งถึงกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ (ชั้น 2) 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
ช่องทางที่ 2 ส่งผ่านทาง E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ภายในเดือนมิถุนายน 2561 สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2298-5608