วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้จัดงานพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ปี 2561 โดยมีสื่อมวลชนทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์และสื่อโซเชียลมีเดีย ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ.ร้านอาหารไข่มุก