เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาเวลา 08.09 น. โรงเรียนเทศบาลมืองแม่ฮ่องสอนแผนกประถมศึกษา (ท.3) ได้ทำการตั้งศาลพระภูมิ ณ.โรงเรียนเทศบาลมืองแม่ฮ่องสอนแผนกประถมศึกษา (ท.3)