เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุมสภา สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน