เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมานายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานประชุมเวทีประชาคมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ.ชุมชนหนองจองคำ