นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้เเก่เด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมกิจกรรมภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา