เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและบุคลากรร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลไทรม้า จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมนั่งรถรางชมเมือง