เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายภารกิจงานจากท่านนายกฯ ในโครงการกิจกรรมเยี่ยมแม่หลังคลอดและส่งเสริมพัฒนาการเด็กประจำปี 2561 โดยออกเยี่ยมและให้กำลังใจคุณแม่ที่เพิ่งคลอดและทารกน้อยที่เพิ่งเกิดใหม่ ต้อนรับสมาชิกใหม่ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน