เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขเเละสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการฟื้นฟูทักษะการนวดเเพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมจองคำ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน