เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะในชุมชน ภายใต้โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน,วิทยากรจากร้านค้าของเก่า และวิทยากรจากเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้