โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน( (ท.1) ต้อนรับคณะประเมินโครงการ SBMLD

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ท.1 ต้อนรับคณะประเมินโครงการ SBMLD และรับการประเมินด้านต่างๆ