เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2561 โดยมีคณะศรัทธาชุมชน หน่วยงานรัฐ เอกชน ประชาชนร่วมแห่เทียนพรรษาจากหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ไปยังวัดจองคำ ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2561