เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายอุทัย สุดใหม่ รองปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกฯ นายจักรกฤษณ์ วรรณศิริ ประธานสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประธานชุมชนตำบลจองคำ และบุคลากรเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 40,000 ตัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมปลูกต้นร่วงผึ้ง ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ