เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ชุมชนหนองจองคำ ชุมชนกาดเก่า ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โดยมีการให้บริการร่วมของหน่วยงานต่างๆ ตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนสุนัข แมว การขายสินค้าราคาถูก การตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ ณ ลานกีฬาชุมชนป๊อกกาดเก่า และร่วมกันพัฒนาบริเวณถนนหลังโรงเรียนเทศบาล,หลังวัดจองคำ