เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม "โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาลำน้ำปุ๊" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2561 
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรม "โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาลำน้ำปุ๊" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ สวนหย่อมข้างสะพานขัวแดง (ข้างโรงแรมบ้านร่มไม้) โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดสวนหย่อม เก็บกวาดขยะ ขุดลอก และถางหญ้า วัชพืชในลำน้ำ