นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ให้โอวาทและกล่าวเปิดงาน โดยมีนายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลฯ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน