เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ชุมชนดอนเจดีย์ ชุมชนปางล้อ ขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 โดยมีการให้บริการร่วมของหน่วยงานต่างๆ ตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนสุนัข แมว การขายสินค้าราคาถูก การตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (โรงฆ่าสัตว์) และร่วมกันพัฒนาบริเวณศาลเจ้าพ่อเมืองแข่