วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันครอบครัว โดยมีการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ำสตรีในรูแบบเวทีเสวนา และมอบรางวัลให้แก่สตรีต้นแบบ และรางวัลแม่ตัวอย่าง ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3 (แผนกประถม)