เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดโครงการเทศบาลสัญจรประจำปี 2561 ครั้งที่ 3 ชุมชนตะวันออก ชุมชนกลางเวียง ขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 2561 โดยมีการให้บริการร่วมของหน่วยงานต่างๆ ตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนสุนัข แมว การขายสินค้าราคาถูก การตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้า ตรวจเช็ครถจักรยานยนต์ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และร่วมกันพัฒนาบริเวณวัดหัวเวียง เเละที่ทำการชุมชนตะวันออก