ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ ฝั่งริมวัดจองกลาง-จองคำ เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ สั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 โซน หลักด้วยกัน คือ โซนขายอาหารบริเวณริมหนองจองคำ และโซนขายสินค้าทั่วไป เป็นถนนที่เปิดให้นักท่องเที่ยว มาเดินเที่ยวกันตั้งแต่ประมาณห้าหกโมงเย็นถึงประมาณสี่ทุ่ม ซึ่งในหน้าหนาวก็เปิดกันทุกวันไม่มีหยุด แต่หากเป็น หน้าร้อนก็เฉพาะวันศุกร์เสาร์