ตลาดสายหยุด

ตลาดสายหยุดอยู่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ต้องไปแต่เช้าก็เพราะสายเมื่อไหร่ตลาดก็จะค่อยๆ วายไปตามชื่อ แม้หน้าตาจะละม้ายตลาดสดทั่วไป แต่เนื้อในนั้นแน่นไปด้วยอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีการกินการอยู่แบบไท ใหญ่ เชื้อชาติของคนส่วนใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมนูต่างๆที่เอ่ยช่ือไว้ข้างต้น จึงมีช่ือแปลกหูอยู่สักหน่อย แต่รสชาดอร่อยมีเอกลักษณ์ไม่แพ้ชนชาติไหนเลยทีเดียว