ประเพณีปอยส่างการกฐิ่ง (การถวายผ้ากฐิน)

ประเพณีปอยส่างการกฐิ่ง (การถวายผ้ากฐิน) จะนิยมจัด  ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 จนถึงขึ้น 15 ค่ำเดือน 12  โดยมีขั้นตอนในการจัดงานการทอดกฐิน ประกอบด้วยดังนี้

 

                        การเตรียมงาน

 

                              1)  ประชุมเพื่อกำหนดการทอดกฐิน

 

                              2)  ผู้เป็นเจ้าภาพจองกฐิน

 

    3)  จัดเตรียมเครื่องกฐินเอาไว้ ได้แก่ ผ้ากฐิน คือ ไตรจีวร พร้อมทั้งเครื่องบริขารอื่นๆ  ตามแต่ศรัทธา

 

                              4)  ตกแต่งสถานที่ จัดเตรียมงาน และทำอาหารเลี้ยงแขกที่มาทำการทอดกฐิน

 

                       

 

การจัดงานปอยส่างกานกฐิ่ง (การถวายผ้ากฐิน)

 

                              1)  ตั้งองค์พระกฐินที่บ้านของเจ้าภาพก็ได้ จะไปตั้งที่วัดก็ได้

 

    2)  กลางคืนมีการมหรสพครึกครื้นสนุกสนาน ญาติพี่น้องและมิตรสหายก็มักจะ มาร่วมอนุโมทนา

 

                              3)  รุ่งขึ้นไปที่วัดเพื่อทอด  เดินขบวนแห่ไปที่วัด

 

                              4)  ทำการถวายกฐิน

 

   5)  เจ้าภาพอุ้มผ้ากฐินนั่งหันหน้าตรงต่อพระประธาน ตั้งนะโม 3 จบ แล้วหันหน้ามา ทางพระสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน 3 จบ

   6)   ถ้าเป็นกฐินสามัคคีก็มักเอาด้ายสายสิญจน์โยงผ้ากฐิน เมื่อจับได้ทั่วถึงกัน แล้ว หัวหน้านำว่าคำถวาย ครั้นจบแล้ว พระสงฆ์รับว่า สาธุ

  7)  เจ้าภาพประเคนผ้าไตรกฐินและเครื่องอัฐบริขารอื่นๆ แด่พระภิกษุ  พระเถระ   เสร็จแล้ว พระสงฆ์ก็ทำพิธีมอบผ้าให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นพระเถระ มีจีวรเก่า รู้ธรรมวินัย ครั้นเสร็จแล้ว พระสงฆ์อนุโมทนา

 

               8)  เจ้าภาพกรวดน้ำรับพร ก็เป็นอันเสร็จพิธีการทอดกฐินเพียงนี้