รอบรั้วเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

1031วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้จัดงานพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ปี 2561...
1030เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561...
1025โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 2...
1023นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายภารกิจงานจากท่านนายกฯ...
1022เทศบาลเมืองร่วมกับชุมชนต่างๆ 6 ชุมชน ได้จัดงานประเพณีหลู่ข้าวหย่ากู๊ ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่...
1021โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล3 แผนกประถมศึกษา) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...
1020โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) เปิดรับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง เข้าเรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 1)...
1019นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมให้กำลังใจแกนนำสุขภาพชุมชนเมือง...
1018 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครองและนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
1017เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ พล.อ...
1016ขอเชิญประชาชนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 7ปีบริบูรณ์ ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)...
1015 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ.บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
1014นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน...
1013นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงาน...
1012นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ...
1009นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางสมัคร...
1007นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอนร่วมเป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาเดิน -วิ่งเพื่อการกุศล...
1006บริษัท King Power มอบลูกฟุตบอลให้โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 20...
1005วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและคณะ ร่วมต้อนรับบุคลากรจากเทศบาล...
1004นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย...
1002นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เนื่องในวันเอดส์โลก...
1001นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมแสดงพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ณ บริเวณหน้าวัดจองคำ เมื่อวันที่ 6...
1000              นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและคณะ ร่วมรับเสด็จ...
999นักเรียนโรงเรียนนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล ชั้นอนุบาล 1- ป.3 นั่งรถรางชมเมืองแม่ฮ่องสอน ตามโครงการทัศนศึกษา...
998นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและคณะ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
997 การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี...
996ผู้บริหาร บุคลากรรวมทั้งพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานใน...
994วงดนตรีมดตะนอย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เล่นดนตรีเปิดหมวกเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์-เสาร์ ถนนคนเดิน...
993นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการสถานศึกษา กรรมการชุมชนและครอบครัวนายสุทิวัส มูลลา...
992เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 11คน ได้รับสัญชาติเป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งนายสืบศักดิ์...
991ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน...
990เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10...
989มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ...
988วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๐ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ โดยมี...
987ภาพบรรยากาศ ขบวนแห่หลู่ส่างกานคำหรือผ้าจีวรห่มองค์พระพุทธรูป จากบริเวณหน้าวัดจองคำ...
985เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยมี พลตำรวจตรี...
984นายปกรณ์ จีนาคำ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...
980การประชุมพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่...
979พิธีขอขมาพระสงฆ์ ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2560 ณ วัดจองกลาง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560...
978เหตุต้นไม้ล้มทับบ้านนายศรี บุญตัน ชุมชนปางล้อ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีพายุฝน...
977บรรยากาศ การทำความสะอาด ตามโครงการ “จิตอาสาเฉพาะกิจ ทำความดีด้วยหัวใจ...
976บรรยากาศตักบาตรเทโวโรหณะ บนวัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
975ภาพบรรยากาศขบวนแห่จองพารา ในงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2560 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
974บรรยากาศพิธีเปิดงานประเพณีปอย เหลินสิบเอ็ด ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560...
973นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิด...
972นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิด...
971การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ...
970นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเยาวชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
969นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบวัสดุอุปกรณ์ด้านงานจราจร ให้กับ พ.ต.อ.ธนพล บินทปัญญา ผกก....
968นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร...
967งานแถลงข่าวประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2560 วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท...
966นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ...
965นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร...
964งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ...
963กิจกรรมรวมน้ำใจสู่ชนบทครั้งที่ 31 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ยอดเงินบริจาคเป็นทุนการศึกษา...
962นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นายทินกรณ์ พรหมคุณ...
961นักฟุตบอล u14 เข้าร่วมแข่งขันรายการ AIA Youth Cup 2017 ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 -10 กันยายน 2560...
960นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ...
959โครงการศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ฟุตบอล อะคาเดมี่ ประจำปี 2560...
958นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี ประจำปี 2560...
957นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดสดน่าซื้อ และอาหารปลอดภัย...
956นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ...
955โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ...
953โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน...
952นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีฯ...
951นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน รับรางวัล TUDA Urban Place Award 2017 โดย ได้รับเกียรติจาก...
950นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทำดีด้วยหัวใจ...
949นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ...
948โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและกองสาธารณสุขเทศบาลฯ...
947ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ...
946งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม โครงการบูรณาการกำลัง...
943ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ...
942นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีฯ...
941โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560...
940นายปกครอง เปรมดิษฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย...
939การเดินทางทำข้อตกลงความร่วมมือมิตรภาพ (MOU) นำโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
937งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
933โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (ครั้งที่ 2)...
932การประชุมพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน โครงการจังหวัดสะอาด คนในชาติมีสุข พัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน...