รอบรั้วเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

978เหตุต้นไม้ล้มทับบ้านนายศรี บุญตัน ชุมชนปางล้อ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีพายุฝน...
977บรรยากาศ การทำความสะอาด ตามโครงการ “จิตอาสาเฉพาะกิจ ทำความดีด้วยหัวใจ...
976บรรยากาศตักบาตรเทโวโรหณะ บนวัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
975ภาพบรรยากาศขบวนแห่จองพารา ในงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2560 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
974บรรยากาศพิธีเปิดงานประเพณีปอย เหลินสิบเอ็ด ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560...
973นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิด...
972นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิด...
971การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ...
970นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเยาวชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
969นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบวัสดุอุปกรณ์ด้านงานจราจร ให้กับ พ.ต.อ.ธนพล บินทปัญญา ผกก....
968นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร...
967งานแถลงข่าวประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2560 วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท...
966นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ...
965นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร...
964งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ...
963กิจกรรมรวมน้ำใจสู่ชนบทครั้งที่ 31 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ยอดเงินบริจาคเป็นทุนการศึกษา...
962นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นายทินกรณ์ พรหมคุณ...
961นักฟุตบอล u14 เข้าร่วมแข่งขันรายการ AIA Youth Cup 2017 ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 -10 กันยายน 2560...
960นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ...
959โครงการศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ฟุตบอล อะคาเดมี่ ประจำปี 2560...
958นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี ประจำปี 2560...
957นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดสดน่าซื้อ และอาหารปลอดภัย...
956นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ...
955โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ...
953โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน...
952นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีฯ...
951นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน รับรางวัล TUDA Urban Place Award 2017 โดย ได้รับเกียรติจาก...
950นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทำดีด้วยหัวใจ...
949นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ...
948โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและกองสาธารณสุขเทศบาลฯ...
947ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ...
943ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ...
942นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีฯ...
941โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560...
940นายปกครอง เปรมดิษฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย...
939การเดินทางทำข้อตกลงความร่วมมือมิตรภาพ (MOU) นำโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
937งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
934โครงการสนามจราจรเยาชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1...
933โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (ครั้งที่ 2)...
930เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์...
929เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560 โดยมีคณะศรัทธา ชุมชน หน่วยงานรัฐ เอกชน...
926นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทำดอกไม้จันทน์...
925เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ชุมชนในเขตเทศบาล...
924เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์...
923ประชุมรับรองสรุปผลข้อมูลในการ จัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2560 และ มีการมอบเกียรติบัตร...
922เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนกลางเวียง ประจำปี 2560 ในวันที่...
921เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนกาดเก่าประจำปี 2560 ในวันที่ 21...
920นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกับคณะผู้มีเกียรติและประชาชนชาวเมืองแม่ฮ่องสอน ต้อนรับ...
919เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนดอนเจดีย์ ประจำปี 2560 ในวันที่...
918นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ให้สัมภาษณ์ออกรายการ สี่แยกข่าว กรมประชาสัมพันธ์...
917เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนปางล้อ ประจำปี 2560 ในวันที่ 18...
916เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนหนองจองคำ ประจำปี 2560 ในวันที่...
915เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มชุมชนตะวันออก ประจำปี 2560 ณ...
914การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ภาคการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start...
913เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
912เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนชุมชน กลุ่มเยาวชน ประจำปี 2560 ณ...
911เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตามโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2560...
908เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีทำบุญสี่มุมเมือง หรือ วานปะลีก ประจำปี 2560 โดยจัดงาน...
907เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ชุมชนในเขตเทศบาล ในวันที่ 5 มิถุนายน...
906พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน(TK PARK)...
905นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
904กิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ในชุมชนตำบลจองคำ มีการสำรวจ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย...
903โครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ และปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หลักสูตร...
902นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายเกียรติศักดิ์...
901งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง 199) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ออกระงับเหตุเพลิงไหม้...
900เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการพ่นละอองฝอย ยูแอลวี ติดรถยนต์ ไปตามถนนต่างๆ ในเขตเทศบาล ชุมชนปางล้อ...
899นายวิโรจน์ วรรณรักษ์ เลขานุการนายกฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชน...
898เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
897นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม เวทีสาธารณะ "ฝ่าวิกฤตเด็ก เยาวชน สตรี แม่ฮ่องสอน...
896การประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงวิชาการ และปฏิบัติการ สำหรับผู้บริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
895เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
894นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดพิธี โครงการทางเท้าสีขาว รณรงค์ไม่จอดรถ...
893นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายวิโรจน์ วรรณารักษ์...
892การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2560 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ...
891ทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน นำโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับคณะศรัทธาวัดพระนอน...
890นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
889นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับเชิญเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวง พระทรงบ้านพระทรงเมือง...
888นายปกรณ์ จีนาคำ นากยกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
887เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการฯ ชุมชนในเขตเทศบาล...
886เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและที่อยู่อาศัย...
885การประชุม คณะกรรมการ ศูนย์บริการ คนพิการทั่วไป เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 3 พฤษภาคม...
884นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายธวัชชัย วงศ์วานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
883การรณรงค์โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนสัตว์เลี้ยง ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 21 - 28 เมษายน...
882เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดทำเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในกรณีการก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะเพิ่มเติม...
881นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ...
880หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมใจรดน้ำดำหัวนายสมบูรณ์ ใจเย็น...
879เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงาน "วันเทศบาล" ประจำปี 2560 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...