ข่าวประชาสัมพันธ์

  - โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) เปิดรับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง เข้าเรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 1) ประจำปีการศึกษา 2561 (23 ม.ค.61) 

 - ขอเชิญประชาชนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 7ปีบริบูรณ์ ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (16 ม.ค.61) 

 - โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจัดโครงการรวมน้ำใจสู่ชนบทครั้งที่31 รับบริจาค เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว ถุงเท้ารองเท้า เครื่องเขียน ของเล่นเด็ก ข้าวสาร อาหารแห้ง ทุนการศึกษา เพื่อส่งมอบต่อให้ รร.ในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 15 กันยายน 60 นี้จะมอบของบริจาคให้แก่ รร.บ้านยอดดอยวิทยา(บ้านม้งไมโครเวฟ) สนใจร่วมทำการกุศลติดต่อสอบถาม ครูไผ่ 0895539285 

 - ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่และความสะอาด (13 มิ.ย.60) 

 - โรงพยาบาลศรีสังวาลย์แม่ฮ่องสอน จึงขอเชิญชวนประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี โดยจะเปิดให้บริการในวันที่ 12  - 30 มิถุนายน 2560 (วันจันทร์ - วันศุกร์) เวลา 09.00 -16.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล (25 พ.ค.60)

 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน (15 พ.ค.60 ) 

 - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในสังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (21 เม.ย.60) 

หน้าถัดไป 

รายงานงบประมาณ

    - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2561 (5 ก.พ.61)

    -  ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2561  งวดตุลาคม-ธันวาคม 2560 (5 ม.ค.61)

    - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2560 (5 ม.ค.61)

    - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (12 ธ.ค.60)

    -  ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2560 (8 พ.ย.60)

    - ประกาศงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 (12 ต.ค. 60)

    - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 งวดกรกฎาคม - กันยายน 2560 (20 ต.ค.60)

    - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 งวดเมษายน - มิถุนายน 2560 (20 ต.ค.60)

   - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกันยายน 2560 (20 ต.ค.60)

   - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (20 ต.ค.60)

   - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม2560  (20 ต.ค.60)

   - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (20 ต.ค.60)

   - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (20 ต.ค.60)

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนเมษายน 2560  (12 พ.ค.60)

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 งวดมกราคม - มีนาคม 2560 (10 เม.ย.60)

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2560 (10 เม.ย.60)

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 (14 มี.ค.60)

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนมกราคม 2560 (14 ก.พ.60)

  - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560  งวดตุลาคม-ธันวาคม 2559 (10 ม.ค.60)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559 (10 ม.ค.60)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ-จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (13 ธ.ค.59)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง การรายงานงบรับ - จ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2559 (14 พ.ย.59)

 - ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ (28 ต.ค.59)

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนกันยายน 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนสิงหาคม 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนกรกฎาคม 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนมิถุนายน 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนเมษายน 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนมีนาคม 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนมกราคม 2559

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2558

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

 - ประกาศเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง  การรายงานงบรับ – จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2558

 - ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 งวดสิงหาคม – กันยายน 2559

 - ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 งวดพฤษภาคม – กรกฎาคม 2559

 - ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 งวดมกราคม - มีนาคม  2559

 - ประกาศเทศบาล เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 งวดตุลาคม – ธันวาคม 2558

หน้าถัดไป

รายงานการประชุม

สรุปการประชุมผู้บริหารเทศบาลฯ

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 7 มกราคม 2557

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 5 มีนาคม 2557

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 4 เมษายน 2557

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 4 มิถุนายน 2557

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 6 สิงหาคม 2557

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 3 กันยายน 2557

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 12/2557 วันที่ 3 ธันวาคม 2557

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 7 มกราคม 2558

- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 11 มีนาคม 2558

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 8 เมษายน 2558

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 3 มิถุนายน 2558

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 1 กรกฎาคม 2558

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 8/2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 2 กันยายน 2558

 

รายงานผลการประชุมอื่น ๆ 

- รายงานผลการประชุมจัดเตรียมความพร้อมในการต้อนรับมุขมนตรีรัฐคะยา และงานพิธีจังหวีดแม่ฮ่องสอน

 

 

สรุปการประชุมสภาเทศบาล

- รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2558 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 วันที่ 14 สิงหาคม 2558

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 

 

 

ประกาศสอบราคา / ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาขนขยะมูลฝอย ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (27 ต.ค. 60)

 - แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ปีงบประมาณ 2561 (25 ต.ค. 60)

 - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

 - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำหลังโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ท.1) (4 ส.ค.60) 

 - สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ

 - สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอนฯ

 - สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตโดยรอบพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 (27 มิ.ย.60)

 - ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน แผนกประถมศึกษา ท.3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23 มิ.ย.60)

 - สอบราคาจ้างก่อสร้างเสาธงพร้อมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล3 (9 มิ.ย.60)

 - สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (ุ6 มิ.ย. 60)

 - สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้า ป้ายชื่อโรงเรียน ประตูทางเข้า-ออก โรงเรียนเทศบาล 3

 - ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (17 มี.ค. 60) 

 - ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล ภายในโรงเรียนเทศบาล 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (15 มี.ค. 60) 

 - สอบราคาจ้างโครงการกำแพงดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (14 มี.ค.60) 

 - สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร (21 ก.พ.60) 

หน้าถัดไป

ประกาศราคากลาง

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหลังโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ท.1) (4 ส.ค.60) 

 - โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ

 - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาที่รับโอนฯ

 - โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตโดยรอบพื้นที่โรงเรียนเทศบาล 3 (27 มิ.ย.60)

 - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนแผนกประถมศึกษา ท.3 (23 มิ.ย.60)

 - โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล3 (9 มิ.ย.60)

 - โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (6 มิ.ย.60)

 - โครงการกำแพงดินโรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ (14 มี.ค.60) 

หน้าถัดไป

1031วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้จัดงานพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ปี 2561...
1030เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561...
1025โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 2...
1023นายวิโรจน์ วรรณารักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้รับมอบหมายภารกิจงานจากท่านนายกฯ...
1022เทศบาลเมืองร่วมกับชุมชนต่างๆ 6 ชุมชน ได้จัดงานประเพณีหลู่ข้าวหย่ากู๊ ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่...
1021โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล3 แผนกประถมศึกษา) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1...
1020โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) เปิดรับสมัครนักเรียน ชาย-หญิง เข้าเรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล 1)...
1019นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมให้กำลังใจแกนนำสุขภาพชุมชนเมือง...
1018 ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครองและนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
1017เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมกับชุมชน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับ พล.อ...
1016ขอเชิญประชาชนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 7ปีบริบูรณ์ ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)...
1015 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ.บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
1014นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน...
1013นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงาน...
1012นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ...
1009นายธวัชชัย วงศ์วาณิชย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลบางสมัคร...
1007นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอนร่วมเป็นประธานปล่อยตัวนักกีฬาเดิน -วิ่งเพื่อการกุศล...
1006บริษัท King Power มอบลูกฟุตบอลให้โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 20...
1005วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและคณะ ร่วมต้อนรับบุคลากรจากเทศบาล...
1004นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย...
1002นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เนื่องในวันเอดส์โลก...
1001นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมแสดงพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ณ บริเวณหน้าวัดจองคำ เมื่อวันที่ 6...
1000              นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและคณะ ร่วมรับเสด็จ...
999นักเรียนโรงเรียนนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล ชั้นอนุบาล 1- ป.3 นั่งรถรางชมเมืองแม่ฮ่องสอน ตามโครงการทัศนศึกษา...
998นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนและคณะ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
997 การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี...
996ผู้บริหาร บุคลากรรวมทั้งพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานใน...
994วงดนตรีมดตะนอย โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เล่นดนตรีเปิดหมวกเป็นประจำทุกคืนวันศุกร์-เสาร์ ถนนคนเดิน...
993นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กรรมการสถานศึกษา กรรมการชุมชนและครอบครัวนายสุทิวัส มูลลา...
992เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 11คน ได้รับสัญชาติเป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งนายสืบศักดิ์...
991ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน...
990เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10...
989มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ...
988วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี ๒๕๖๐ณ สวนสาธารณะหนองจองคำ โดยมี...
987ภาพบรรยากาศ ขบวนแห่หลู่ส่างกานคำหรือผ้าจีวรห่มองค์พระพุทธรูป จากบริเวณหน้าวัดจองคำ...
985เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2560 โดยมี พลตำรวจตรี...
984นายปกรณ์ จีนาคำ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพลพระสงฆ์ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล...
980การประชุมพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่...
979พิธีขอขมาพระสงฆ์ ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2560 ณ วัดจองกลาง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560...
978เหตุต้นไม้ล้มทับบ้านนายศรี บุญตัน ชุมชนปางล้อ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เนื่องจากมีพายุฝน...
977บรรยากาศ การทำความสะอาด ตามโครงการ “จิตอาสาเฉพาะกิจ ทำความดีด้วยหัวใจ...
976บรรยากาศตักบาตรเทโวโรหณะ บนวัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน...
975ภาพบรรยากาศขบวนแห่จองพารา ในงานประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2560 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
974บรรยากาศพิธีเปิดงานประเพณีปอย เหลินสิบเอ็ด ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560...
973นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิด...
972นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานพิธีเปิด...
971การประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ...
970นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเยาวชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน...
969นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบวัสดุอุปกรณ์ด้านงานจราจร ให้กับ พ.ต.อ.ธนพล บินทปัญญา ผกก....
968นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้ประกอบการในงานสุขาภิบาลอาหาร...
967งานแถลงข่าวประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด ประจำปี 2560 วันที่ 18 กันยายน 2560 ณ อิมพีเรียล แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท...
966นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ...
965นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร...
964งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรมโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ...
963กิจกรรมรวมน้ำใจสู่ชนบทครั้งที่ 31 ของโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ยอดเงินบริจาคเป็นทุนการศึกษา...
962นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นายทินกรณ์ พรหมคุณ...
961นักฟุตบอล u14 เข้าร่วมแข่งขันรายการ AIA Youth Cup 2017 ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9 -10 กันยายน 2560...
960นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ...
959โครงการศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ฟุตบอล อะคาเดมี่ ประจำปี 2560...
958นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิด โครงการส่งเสริมบทบาทสตรี ประจำปี 2560...
957นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดสดน่าซื้อ และอาหารปลอดภัย...
956นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ...
955โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 29 สิงหาคม 2560 ณ...
953โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน...
952นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีฯ...
951นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน รับรางวัล TUDA Urban Place Award 2017 โดย ได้รับเกียรติจาก...
950นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทำดีด้วยหัวใจ...
949นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบ นายสุรัตน์ สังข์สุข รองนายกเทศมนตรีฯ...
948โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและกองสาธารณสุขเทศบาลฯ...
947ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ...
946งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าร่วม โครงการบูรณาการกำลัง...
943ประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ...
942นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมาย นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีฯ...
941โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560...
940นายปกครอง เปรมดิษฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย...
939การเดินทางทำข้อตกลงความร่วมมือมิตรภาพ (MOU) นำโดย นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน...
937งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...
933โครงการวิทยาลัยผู้สูงวัยเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (ครั้งที่ 2)...
932การประชุมพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน โครงการจังหวัดสะอาด คนในชาติมีสุข พัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน...

สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 75 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เบอร์โทรศัพท์ 053-612-016 โทรสาร 053-612-615

>