วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาล พร้อมทั้งดำเนินการเคลียร์พื้นที่เพื่อให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
ท่านใดที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในครั้งนี้ สามารถมาลงทะเบียนแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564