เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดย พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์ ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น (Zero Tolerance) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

120