นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน ระดมกำลัง ทหาร ตำรวจ อส.เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยวาตภัย ที่บริเวณถนนรุ่งเรืองการค้า ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยจัดทำความสะอาดเก็บกวาดเศษซากกิ่งไม้ใบไม้ และต้นไม้ที่หักโค่นลงมาใส่อาคารบ้านเรือนของประชาชนและถนนสายต่าง ๆ ให้เข้าสู่สภาพปกติ

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137