วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เเละคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ประชุมเพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ที่มายื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเหตุการณ์สาธารณภัย(วาตภัย) ที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมจองคำเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยมีผู้มายื่นลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากเหตุวาตภัยทั้งหมด จำนวน 235 ราย

151

152

153

154

155

156

157

158

159