ด้วยสถานการณ์ที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 3 ราย ในพื้นที่บ้านหัวสนามบิน หมู่ 1 ต.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน จึงทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณพื้นที่ดังกล่าว จำนวนประมาณ 50 กว่าราย ได้รับผลกระทบ และต้องกักตัว 14 วัน ดังนั้นเพื่อแสดงถึงความห่วงใย และความมีน้ำใจ ในฐานะที่เป็นพลเมืองแม่ฮ่องสอง เหมือนกัน นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และพี่น้อง ชาวเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดหาสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ดังกล่าว

186

187

188

189