วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายเกียรติศักดิ์ วนากมล รองนายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย อสม.ตำบลจองคำ ร่วมกิจกรรม kick off รณรงค์ "อสม. เคาะประตูบ้าน เชิญชวนทุกครอบครัวร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน" ถนนบริเวณสิงหนาทบำรุง โดยมี นายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรม

199

200

201

203

204

205

206

207

208

209