วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายณยศ ชินวงศ์, นายเกษม บุญสงค์ ,นางกรรณษกรมย์ สังข์ภิรมย์ และนายบัณฑิต ตรีทอง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ร่วมมอบเกียรติบัตร ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาสัมมาอาชีพ และสร้างอาชีพใหม่ตำบลจองคำ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ:มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 14-15,18 มิถุนายน 2564 ณ ที่ทำการชุมชนป๊อกตะวันออก

22

23

24

26