เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดหาวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-2019) ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

27

28

29

30