นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหน้ากากอนามัยให้แก่กิจกรรมสะพานบุญครู 1 เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนต่อไป

31

32