วันที่ 19 มิถุนายน 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกล่าวต้อนรับ ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2564 ณ พิชชาพรเฮ้าส์

39

40

41

42

43

44

45