เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งผู้เเทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) รอบที่ 2 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน
ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่ตำบลจองคำ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชน และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ที่อยู่อาศัย เเละทรัพย์สินของประชาชนเเละของรัฐ ซึ่งเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลจองคำ ทั้งหมดจำนวน 263 ราย (ข้อมูลรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-31 พฤภาคม 2564) ตรวจสอบเเล้วพบความเสียหายที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับความช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมเเซมที่พักอาศัยเเก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ เเละค่าเครื่องมือประกอบอาชีพเเก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่
97
 
98
 
99
 
100
 
101
 
102
 
104
 
105
 
106
 
107
 
108
 
109
 
110
 
111
 
112