ตามที่ประชาชนแจ้งเทศบาลให้ดำเนินการแก้ไขถนนบริเวณสี่แยกร้านยุทธเเครื่องเย็น ซึ่งเป็นร่องลึกพอสมควร ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ

110

111  112

113

114  115

116