เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ได้เปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการเริ่มป่วย Local Quarantine (LQ) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ สวนรุกชาติโป่งแข่ หมู่ 8 ตำบลปางหมู ขณะนี้มีผู้เข้ามาพักแล้ว 3 ราย เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 64 และได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการกักตัว 14 วัน หากคนในเขตเทศบาลท่านใดมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด 29 จังหวัด ที่ประสงค์จะกลับบ้านแล้วไม่มี ที่กักตัว ให้ติดต่อผ่านผู้นำชุมชน / อสม. เพื่อขอเข้าพัก สถานกักตัว (LQ) ของเทศบาลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไ
1
2
3
4