วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอนโดยกองช่าง เเละงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน ร่วมกับการปะปาส่วนภูมิภาค สาขาเเม่ฮ่องสอน ร่วมตรวจงานก่อสร้าง การติดตั้งจุดระบบท่อดับเพลิงที่เเล้วเสร็จ 18 จุดในเขตเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33