วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายอุดม ชุมภูศรี ประธานสภาเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งสมาชิกภาเทศบาลฯ ร่วมงานวันเเม่เเละวันสตรี กองทุนเเม่ของเเผ่นดินตำบลจองคำ ณ ที่ทำการชุมชนกาดเก่า โดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่สตรีดีเด่น เเละเเม่ดีเด่น ในครั้งนี้
34
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45