วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ อาคารสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อมเทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน เเละโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลจองคำ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลจองคำได้คัดกรอง เเละเฝ้าระวังทางสุขภาพกาย จิต สังคม เพื่อให้ได้รับความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัย เเละทำกิจกรรมนันทนาการ ร่วมกัน
151
152
153
154
155
156
155
159