วันที่ 22 กันยายน 2564 เทศบาลเมืองเเม่ฮ่องสอน นำโดยนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองเเม่ฮ่องสอน นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมทั้งตัวเเทนบุคลากรกองสาธารณสุขเเละสิ่งเเวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสอ.เมืองแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ บ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจ swab คัดกรอง เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านห้วยผึ้ง ณ ศูนย์มาลาเรียชุมชน

102

103

104

106